Balcomin ( N ) %20 - ( P ) %10 - ( K ) %10 + ( So3 ) % 10

ÜRÜNLERİMİZ

Firmamız, kimyevi gübre üretimi yapmakla beraber, bu gübrelerin uygulanışı hakkında; bulunan deneyimli ziraat mühendisleri ile satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlanmaktadır.

Balcomin ( N ) %20 - ( P ) %10 - ( K ) %10 + ( So3 ) % 10
Bitkilerin temel besin kaynağı olan azot, fosfor, potasyumu içerisinde barındırarak bitkilerin büyümesinde ve verim artışında büyük katkı sağlar.İçerisinde bulunan kükürt toprağın pH dengesini düzenler.
Azot, Bitkinin çimlenmesindeki temel besin elementidir. Bitkinin yaprak sayısının arttırmasının yanı sıra, bitki gelişimi için olmazsa olmaz elementlerden biridir. Bazı bitkilerde kardeşleşmeyi sağlayan azot, fotosentez yüzeyini canlı tutarak daha çok kuru madde oluşturur. Azot eksikliliğini bitki yaprağındaki sarı rengin yoğunluğuyla anlayabiliriz. Her bitki için azot ihtiyacı farklılık gösterir.
Fosfor, Toprakta belli bir miktarda bulunur, fakat bu miktar bitki gelişimi için yeteri kadar değildir. Ekimle birlikte toprağa verilmesi gereken fosfor, hemen hemen tüm bitkilerde çiçeklenmeyi sağlamanın yanı sıra bitkilerin döllenmesini sağlamış olur. Bitkiyi güçlendirerek yatma ve kırılmayı önleyen fosfor, düşük ısılarda bitkiyi donmalara karşı da korur. Bazı ürünlerde enerji kaynağıdır. Eksikliği bitkinin yaprağındaki mor renk ile anlaşılabilir. Fosfor, toprakta yavaş hareket eder.
Potasyum,Toprakta en çok bulunan besin elementlerinden olmasına rağmen bitkiler, bu elementten yararlanamazlar.
Kükürt potasın açığa çıkmasında önemli bir unsurdur. Bitkiler potasın suda çözünen sülfat veya oksit formda olanlarından hızlı ve kolayca yararlanır. Bitkilerin hastalanmasında direnç sağlayan potas, ürünlerin tadı ve aromasını da düzenler. Ürünü canlılık katan potas, aynı zamanda ürünün raf ömrünü arttırır. Bitkideki potas eksikliği bitki yaprağının kenar kısımlarının kurumasıyla anlaşılabilir. Aynı zamanda potas eksiliği sonucu bitki yaprağı kıvrılır ve sararır.Kükürt, Gübre içindeki kükürt, bitkiler tarafından alınabilir form olan sülfat (SO4) halindedir.Bitkinin protein artışı ve danedeki gluten miktarının yüksekliği toprağa verilen azotun yanında bitkinin alabileceği formda (sülfat) kükürt vermekle olur. Benzer durum yağ bitkilerinde (Ayçiçeği, Kanola, Soya, Yer Fıstığı, Zeytin) % yağ artışı, soğan-sarımsak gibi bitkilerde aromatik madde artışı, sebze ve meyvelerde renk oluşumu ve vitamin içeriği yüksekliği kükürtlü gübre ile artmaktadır. Tüm ürünlerin soğuk, sıcak, kuraklık, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı kükürtlü gübre kullanmakla artmaktadır.
UYGULANDIĞI BİTKİLER
1) FINDIK
Uygulama zamanı:Mart sonu Nisan başı 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Uygulama dozu:250 gr / 100 lt su
2) SEBZELER
Uygulama zamanı:Bitkilerin gübre alımına uygun yaprak büyüklüğünden,çiçeklenmeye 10-15 gün kalan süreye kadar 10-12 gün ara ile
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
3) ŞEKRE PANCARI
Uygulama zamanı:4-5 yaprak oluşunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Uygulama dozu:250-300 gr/100 lt su
4) BUĞDAY - ARPA -ÇELTİK V.b.
Uygulama zamanı:Yabancı ot ilacı ile birlikte kardeşlenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 defa.
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
5) PATATES
Uygulama zamanı:4-5 yapraklı oluşunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
6) MISIR
Uygulama zamanı:1.uygulama 5-6 yaprak dönemi2.uygulama tepe püskülü çıkarırken
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
7) AYÇİÇEĞİ
Uygulama zamanı:20-25 cm. boylanınca 15 gün ara ile 2 kez
Uygulama dozu:350 gr/100 lt su
8) KAVUN - KARPUZ
Uygulama zamanı:Çiçeklenme öncesi dönemden başlayarak hasat sonuna kadar
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
9) ELMA - ARMUT-ŞEFTALİ-KİRAZ V.b.
Uygulama zamanı:
Çiçeklenmesine 10-15 gün kalan süreye kadar 10-12 gün ara ile
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
10) NARENCİYE
Uygulama zamanı:Erken ilkbahardan başlayarak sürgün gelişimini zamana kadar 10-12 gün ara ile.
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
11) BAĞ
Uygulama zamanı:Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren çiçek dönemine 10-15 gün kalan süreye kadar 10-12 gün ara ile
Uygulama dozu:200-250 gr/100 lt su
12) SERA BİTKİLERİ
Uygulama zamanı:Gelişme döneminde
Uygulama dozu:200-300 lt su
13) SÜS BİTKİLERİ
Uygulama zamanı:İki haftada bir uygulama yapılır.
Uygulama dozu:75-100 lt su

UYARILAR
-Sadece tarım amaçlı kullanılır.
Uygulama miktarını aşmayınız.
-Depo sıcaklığı (0) ve (+45) 0C-Deri ve göz ile temas ettirilmemelidir.
Uygulamadan sonra ellerinizi ve kullanılan aleti yıkayınız.
-Ambalajı kapalı,serin yerlerde, çocuklardan,hayvanlardan ve yiyeceklerden uzakta depolayınız.
-Alkali kimyasallar hariç bütün ilaçlar ile karışım yapılabilir.

Son kullanım tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır .